Redakcia dvojtýždenníka Malacký hlas sídli v budove MsÚ

Redakcia Malacký hlas
Bernolákova 5188/1A
901 01 Malacky

šéfredaktorka: Mgr. Ľubica Pilzová
tel.: 034/796 61 23, e-mail: lubica.pilzova@malacky.sk

redaktorka: Mgr. Ingrid Sochorová
tel.: 034/796 61 73, e-mail: ingrid.sochorova@malacky.sk

redakcia:
malackyhlas@malacky.sk, media@malacky.sk